English Studies Unit | Amiram Exam

 הרשמה למבחן

הנחיות והסברים

לנבחן שלום רב,
בחן אמיר”ם הקרוב יתקיים בתאריכים  3.2.20 & 26.2.20 החל מהשעה 10:00 בבוקר .
עלות המבחן: 252 ₪אמיר”ם הוא מבחן ממוחשב המתבצע במכללה מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה. משך המבחן כ-60 דקות והוא מתבצע כל שעה במהלך יום זה. בכל מחזור, כ-12 סטודנטים.

מבחן אמיר”ם מיועד למועמדים וסטודנטים של המכללה האקדמית אורט בראודה בלבד.
את רמות הסיווג לפי תוצאות ניתן למצוא באתר של היחידה לאנגלית.

הרשמה למבחן דרך תחנת המידע מיום 5.1.20.

שעת הבחינה תיקבע לפי שיטת “הראשון ראשון” כלומר, סטודנטים אשר שילמו את האגרה וניגשו להירשם מוקדם, ישובצו מוקדם עד אשר תתמלא השעה הראשונה וזו שאחריה וכן הלאה.סיום ההרשמה דרך אתר זה- כשלושה שבועות לפני מועד הבחינה.

חייבים להיות 35 ימים בין כל אמי”ר / אמיר”ם / פסיכומטרי בחינות

לפניות, שאלות נוספות שלא פורטו בעמוד זה, ניתן לפנות למשרדי היחידה לאנגלית:
ימי א’, ב’, ד’, ה’  14:00-12:00

טלפון: 04-9901832 או במייל: English@braude.ac.il

הרשמה למועמדים ללימודים תבוצע באמצעות תחנת המידע למועמד – לחץ כאן

ההרשמה לסטודנטים תבוצע באמצעות תחנת המידע לסטודנט – לחץ כאן

בהצלחה!

תאריך המבחן

פתיחת הרשמה

3.2.20 & 26.2.20

5.1.20

12.7.20 & 13.7.20

1.6.20

16.8.20

14.7.20

29.9.20

18.8.20

Font Resize
Contrast