26.4.2018

מכרז פ' 04/2018 לאפיון והקמת פורטל ארגוני למכללה

מועד אחרון לשאלות: 22.5.18 עד השעה 09:00
מועד כנס/סיור קבלנים:  6.5.18 בשעה 11:00
מועד סיום הגשה:28.5.18 עד שעה 13:30
 
 
לא יהיה מענה בין התאריכים 9-13/5 עקב יציאה להתשלמות.
 
****המכרז בוטל עקב החלטת ועדת מכרזים*****
 
 

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לאפיון והקמת פורטל ארגוני למכללה.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים

 

 

  • שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 22.5.18 בשעה 09:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה