3.9.2017

מכרז פ' 04/2014 שדרוג תשתיות, סביבה וירטואלית, מערכת אחסון וגיבוי

מועד אחרון לשאלות: 13.9.17 עד השעה 09:00
מועד סיום הגשה:19.9.17 בשעה 09:30 בבוקר
 
 

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לשדרוג תשתיות, סביבה וירטואלית, מערכת אחסון וגיבוי
 
 
נוסח מודעות
 
מסמכים

 

 

  • שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 13.9.17בשעה 09:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il . טל' לבירורים:  בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה