26.7.2018

מכרז פ' 07/2018 לאפיון והקמת פורטל ארגוני למכללה

מועד אחרון לשאלות: 5.8.18 בשעה 13:00
מועד סיום הגשה: 13.8.18 עד השעה 13:00-- נדחה מועד ההגשה
מועד הגשה חדש: 21.8.18 עד השעה 14:00
.
*****לאור העובדה שרק ביום 8.8.2018 פורסמו באתר המכללה תשובות לסבב שאלות ההבהרה האחרון שנשלח למכללה וכי המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 13.8.2018, ניתנת בזאת ארכה של 9 ימים  לצורך הגשת הצעות"

לפיכך, המועד האחרון להגשת הצעות יהא עד ליום 21.8.18  בשעה  14:00.*******
 
 
 

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לאפיון והקמת פורטל ארגוני למכללה.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים

 

דחיית מועד הגשה - הודעה חשובה:

לאור העובדה שרק ביום 8.8.2018 פורסמו באתר המכללה תשובות לסבב שאלות ההבהרה האחרון שנשלח למכללה וכי המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 13.8.2018, ניתנת בזאת ארכה של 9 ימים לצורך הגשת הצעות"

לפיכך, המועד האחרון להגשת הצעות יהא עד ליום  21.8.18 בשעה 14:00.

  • שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 5.8.18 בשעה 13:00. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה