9.8.2018

מכרז פ' 08/2018 למתן שירותי פרסום

מועד אחרון לשאלות: 3.10.18 בשעה 9:00
מועד כנס/סיור קבלנים:  21.8.18 בשעה 11:00 בבניין EF בחדר VIP
מועד סיום הגשה:24.10.18 עד השעה 13:00
 
 
 
 
 

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות  למתן שירותי פרסום
 
נוסח מודעות
 
מסמכים

 

 

 

  • שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 3.10.18 בשעה 09:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה