מכרז פ' 01/2017 -לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת

כנס מציעים: 5.4.17 בשעה 10:00
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 20.4.17 בשעה 13:00
מועד הגשת הצעות: 26.4.17 עד השעה 10:00
 
סיור מציעים מס' 2 (רק לקבלנים שהיו בכנס מס' 1) 23.4.17 בשעה 10:00
פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת.
 
נוסח מודעות

 

מסמכים

 

הודעות

החל מתאריך 6.4.17-18.4.17  לא יהיה מענה במשרד הרכש עקב יציאה לחופשת פסח, ניתן לשלוח מיילים והם יטופלו מיד עם  חזרתנו מהחופשה.

בתאריך 23.4.17 יתקיים סיור קבלנים נוסף, (לקבלנים שהיו ונרשמו בכנס הראשון) מתכנסים בקרוון לוגיסטיקה בשעה 10:00, נא לא לאחר , לא ניתן להמתין למאחרים.    שאלות/ תשובות הבהרה
    שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 20.4.17 בשעה 13:00.
    השאלות תוגשנה בכתב בלבד למייל ortal108@braude.ac.il .

 

חזור לרשימה