23.8.2018

מכרז פ' 10/2018 למתן שירותי השגחה לבחינות

מועד אחרון לשאלות: 13.9.18 עד השעה 13:00
מועד סיום הגשה: 4.10.18  עד השעה 11:00
 
מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 21.10.18 נא לשים לב למודעה ותנאי סף מעודכנים

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי השגחה בבחינות למכללה.
נוסח מודעות
 
מסמכיםשאלות/ תשובות הבהרה

הגשת המכרז נדחתה לתאריך 21.10.18 עד השעה 10:00- נא לשים לב לתנאי סף ומודעה מעודכנת

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 13.9.18בשעה 13:00.השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לפקס 04-9086484  או למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה