7.2.2019

מכרז פ' 01/2019 למתן שירותי הסעות

מועד אחרון לשאלות: 24.2.19 בשעה 9:00
מועד כנס/סיור קבלנים:  לא מתקיים
מועד סיום הגשה:  6.3.19 בשעה 10:30

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעות.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים

 

 


שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 24.2.19 בשעה 9:00 בבוקר. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לכתובת המייל ortal108@braude.ac.il,  יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטל' 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 


חזור לרשימה