27.12.2018

מכרז פ' 12/2018 להצבת מכונות אוטומטיות למזון ומשקאות

מועד אחרון לשאלות:  20.1.19 עד השעה 9:00 בבוקר
מועד כנס/סייור קבלנים:  9.1.19 בשעה 10:30 בחדר VIP בבניין EF
מועד סיום הגשה:  30.1.19 עד השעה 10:00
 
 
**זוכה במכרז: "חב' משקט בע"מ"****

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות להצבת מכונות אוטומטיות לממכר דברי מזון ומשקאות.

נוסח מודעות
 
מסמכים


שאלות/ תשובות הבהרה
שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 20.1.19 בשעה 9:00 בבוקר,
השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל: ortal108@ braude.ac.il , טל' לבירורים: 04-9086495.
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

חזור לרשימה