24.5.2018

מכרז פ' 05/2018 לרכישה והתקנת שרת BIG DATA

מועד אחרון לשאלות: 11.6.18 עד השעה 09:00
מועד סיום הגשה:21.6.18 עד שעה 10:30
 
זוכה במכרז: חב' "מדיאטק בע"מ"
 
 
 
 

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לרכישה והתקנת שרת BIG DATA .
 
נוסח מודעות

 

 
מסמכים

 

 

 

 

  • שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 11.6.18 בשעה 09:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה