22.9.2016

מכרז פ' 09/2016 לשירותי אבטחת מידע

מועד אחרון לשאלות: 6.10.16
מועד כנס/סיור קבלנים:  לא מתקיים
מועד סיום הגשה:13.10.16
 
מועד הגשה נדחה לתאריך 30.10.16 בשעה 10:30
 
נא לשים לב למועד ההגשה החדש!!!!!

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לשירותי אבטחת מידע למכללה.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים

הודעה: חלה טעות הדפסה במכרז, תוקף הערבות הינו עד לתאריך 16.1.17 ולא כפי שמצוין בחוברת.

 

 

  • שאלות/ תשובות הבהרה
  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך6.10.16 בשעה 9:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לפקס 04-9086484  או למייל ortal108@braude.ac.il יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

 חזור לרשימה