מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.
    
מה חדש?
השקת אתר המכרזים החדש של המכללה
לפרטים נוספים

מכרזים פעילים

 • 22.9.2016

  מכרז פ' 09/2016 לשירותי אבטחת מידע

  מועד אחרון לשאלות: 6.10.16
  מועד כנס/סיור קבלנים:  לא מתקיים
  מועד סיום הגשה:13.10.16
   
  מועד הגשה נדחה לתאריך 30.10.16 בשעה 10:30
   
  נא לשים לב למועד ההגשה החדש!!!!!
  קרא עוד