מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.
 
 
מה חדש?
מכרז למתן שרותי פרסום פ' 08/2018
לפרטים נוספים

מכרזים פעילים

 • 26.7.2018

  מכרז פ' 07/2018 לאפיון והקמת פורטל ארגוני למכללה

  מועד אחרון לשאלות: 5.8.18 בשעה 13:00
  מועד סיום הגשה: 13.8.18 עד השעה 13:00-- נדחה מועד ההגשה
  מועד הגשה חדש: 21.8.18 עד השעה 14:00
  .
  *****לאור העובדה שרק ביום 8.8.2018 פורסמו באתר המכללה תשובות לסבב שאלות ההבהרה האחרון שנשלח למכללה וכי המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 13.8.2018, ניתנת בזאת ארכה של 9 ימים  לצורך הגשת הצעות"

  לפיכך, המועד האחרון להגשת הצעות יהא עד ליום 21.8.18  בשעה  14:00.*******
   
   
   
  קרא עוד
 • 9.8.2018

  מכרז פ' 08/2018 למתן שירותי פרסום

  מועד אחרון לשאלות: 3.10.18 בשעה 9:00
  מועד כנס/סיור קבלנים:  21.8.18 בשעה 11:00 בבניין EF בחדר VIP
  מועד סיום הגשה:24.10.18 עד השעה 13:00
   
   
   
   
   
  קרא עוד
 • 16.8.2018

  מכרז פ' 09/2018 לתכנון ורכש מדיה

  מועד אחרון לשאלות: 3.10.18 בשעה 9:00
  מועד כנס/סיור קבלנים:  21.8.18 בשעה 12:00 בבניין EF בחדר VIP
  מועד סיום הגשה:24.10.18 עד השעה 13:00
   
   
   
   
   
  קרא עוד
 • 23.8.2018

  מכרז פ' 10/2018 למתן שירותי השגחה לבחינות

  מועד אחרון לשאלות: 13.9.18 עד השעה 13:00
  מועד סיום הגשה: 4.10.18  עד השעה 11:00
   
  מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 21.10.18 נא לשים לב למודעה ותנאי סף מעודכנים
  קרא עוד