תכנית לימודים לתואר שני - הנדסת תכנה

תכנית לימודים המקנה ידע מקיף ומעמיק בפיתוח יישומי תכנה מדעיים, טכנולוגיים וניהוליים. התכנית כוללת רקע מדעי כללי, קורסי הנדסה וטכנולוגיה, התמחות בתחומים כגון רשתות ומבנה מחשבים, מערכות תכנה, מערכות נבונות ואלגוריתמיקה.
דבר ראש התכנית פרופ' זאב וולקוביץ
"הלימודים בתכנית מהווים מקפצה מקצועית, שעשויה לשפר את סיכוי הלומד בה להתקדם במקום עבודתו, או להתקבל למקומות עבודה נחשבים, בעמדות ובתנאים עדיפים. בנוסף, הלימודים מכשירים גם לעבודה במחקר.
כדי שלא נישאר מאחור, תכנית הלימודים שלנו מתעדכנת תכופות בהתפתחויות הגלובליות הקשורות לתחום. מערכת השעות גמישה ובאה לקראת הסטודנטים, על מנת שתקופת הכשרתם תעבור בנוחות ובהצלחה."