בינת יישום מערכות פיתחה והטמיעה מערכת שינוע ראשונה מסוגה בעולם במחצבת "אבן וסיד"
 
חזור לרשימה