מה חדש?
The next seminar will be held 
לפרטים נוספים
סמינר מתודי: הישיבה הבאה תתקיים... 
לפרטים נוספים

המחלקה למתמטיקה

 
המחלקה למתמטיקה מעניקה תשתית מתמטית ברמה גבוהה המהווה יסוד איתן לכל לימודי ההנדסה במכללה. יחד עם זאת, מתקיימת במחלקה תכנית תלת שנתית ללימודי תואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc.) במתמטיקה שימושית. תכנית הלימודים מכשירה מתמטיקאים יישומיים להשתלבות בתעשייה עתירת הידע ובמוסדות כלכליים בישראל. בתכנית יש שתי התמחויות:
מודלים מתמטיים לכלכלה - התכנית ייחודית בארץ ומכשירה את בוגריה לעסוק בניתוחים ובתחזיות פיננסיים במוסדות כלכליים;
מודלים מתמטיים למערכות אלקטרו-מכאניות - התכנית פותחת לבוגריה אפשריות לעסוק במגוון רחב של ענפי התעשייה והיי-טק.