פרויקט חברתי מוביל, בהשתתפות המחלקות האקדמיות של המכללה  וארגונים העוסקים בסיוע ובשיקום בעלי צרכים מיוחדים. הפרויקט זוכה לתמיכת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה.