קורסי מיומנויות למידה וחשיבה

מטרה מרכזית של המרכז היא לקדם ולפתח את כושרי הלמידה והחשיבה אצל הסטודנטים. ציפיות המרכז הן שהקניית מיומנויות למידה וחשיבה לסטודנטים תשפר את כישורי הבוגרים ותגביר את סיכוייהם להשתלב במעגל העבודה. כל סטודנט נדרש ללמוד קורס מיומנויות אחד במהלך שנת לימודיו הראשונה.
מס' הקורס
שם הקורס וקישור לסילבוס
מרצה
11947
גב' מירב רוזנפלד, גב' טל גומא, ד"ר תיקי מרגולין, גב' שרון תדהר
11948 מיומנויות למידה וחשיבה ופתרון בעיות ד"ר רבקה וייזר ביטון, גב' רוזי סוריאנו
11952
מר אליהו בר יהלום
11954
כלים ליישום בלמידה אקדמית (ניתן בקיץ)
גב' שרון תדהר
11955
ד"ר חנה פייגר, ד"ר מגי בן יהודה
11957
ד"ר דאוד דאוד
11959
גב' לילך תורג'מן

 

שאלון מנחה לבחירת קורס מיומנויות

קרא עוד