יום המרצה תשע"ח  19.10.2017 בנושא "עבודת סטודנטים תוך כדי לימודים – אם זה כבר קיים, הבה נוציא מזה את המיטב". להרשמה
 
חזור לרשימה