המרכז לקידום ההוראה והלמידה הוקם בשנת תשס"ד, כחלק ממימוש חזון המכללה לקדם ולטפח את הלמידה וההוראה ומתוך הבנה שזהו ייעודה העיקרי של המכללה ובו עליה להצטיין.
המרכז שם לו למטרה לטפח את מיומנויות הלמידה והחשיבה של הסטודנטים מחד ולקדם מבחינה מקצועית את סגל המרצים במכללה מאידך. בהתאם לכך, מכוונות פעילויות המרכז לפיתוח תפיסת הוראה ולמידה פעילה, עדכנית וחדשנית.
Tel. 04-9086419, 04-9901724 Fax. 04-9901738
מה חדש?
 תכנית מקפצה להצלחה מגייסת סטודנטים חדשים, הנכם מוזמנים לפרטים נוספים
לפרטים נוספים