מה חדש?
 תכנית התחדשות למרצים  T4e2  : תכנית ייחודית להעשרת ארגז הכלים של
לפרטים נוספים
יום המרצה תשע"ח  19.10.2017 בנושא "עבודת סטודנטים תוך כדי לימודים – אם זה כ
לפרטים נוספים
Tel. 04-9086419, 04-9901724 Fax. 04-9901738