אישור גביית מקדמה בהוראת קבע סמסטר ב'

סטודנט/ית המעוניין/ת לשלם את מקדמת שכר הלימוד בלבד  לסמסטר ב' תשע"ט באמצעות הוראת הקבע ולא באמצעות השובר/ בתחנת המידע, מתבקש/ ת למלא את פרטיו/ה בטופס שלהלן ולאשר את ביצוע הפעולה בסימון ה-V שבתחתית הטופס.
ללא אישור זה, הוראת הקבע לגביית המקדמה לא תופעל באופן אוטומטי.
 
התשלום בגין המקדמה בלבד, על סך 800 ש"ח ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב שמופיעה במערכות המכללה ב-03.03.19.
 
 
שימו לב, הוראת קבע שלא תכובד ע"י הבנק, תיחשב כאי תשלום המקדמה. כידוע ללא תשלום מקדמה, לא יהיה ניתן להירשם לקורסים.
אי לכך, בדקו מול הבנק שלכם שהוראת הקבע תקפה ולא בוטלה/ פג תוקפה.
 
 
התאריך האחרון לעדכון מדור שכר לימוד ולמילוי הטופס הוא 26.02.19.
בתודה,
מדור שכר לימוד