הריון וחופשת לידה

 
התאמות לסטודנטים/ות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה
 
המכללה, ברוח המועצה להשכלה גבוהה, נתנה דעתה על הקשיים העומדים בפני סטודנטים/ות עקב הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, במילוי מטלות הלימודים העומדות בפניהם ועל כן קבעה מערכת כללים והתאמות שמפורטים בנוהל מכללתי למתן התאמות.
 
על מנת לממש את קבלת ההתאמות יש למלא את טופס הבקשה ולהגיש למדור לקידום הסטודנט.
 
בשאלות ניתן לפנות בטלפון 04-9901913
 
להלן קישור לנוהל המכללתי בנושא זה.