מניעת הטרדה מינית

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית. על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות ואלו הן:
 
  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  • מעשה מגונה.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו:
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן, ואולם במקרים שסויגו לעיל אין צורך להראות אי הסכמה.
מרצה, עובד מנהל, ו/או סטודנט/ית הטוען/ת שהוטרד/ה מינית ת/יפנה לנציבה אשר תטפל בתלונה בהתאם להוראות התקנון.
  • ניצול של יחסי מרות בעבודה.
  • ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול יחסי מורה-תלמיד.
  • התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.
דקנט הסטודנטים ערוך לסייע לכל פונה  בנושא, ובמסגרתו פועלת נציבת תלונות לענייני הטרדה מינית, להלן פרטיה ודרכי התקשרות איתה:
 
גב' נירית ברקוביץ
טלפון: 04-9086416
נייד: 052-4730369
החדר הצמוד לאולם הספורט
 
נציבת ההטרדה המינית מוסמכת לנקוט בצעדים שיגנו על המתלוננים.
הנוהל המלא למניעת הטרדה מינית נמצא להלן ועל לוחות המודעות ברחבי הקמפוס.
 
ממונות נוספות  אליהן ניתן לפנות בנושא הטרדה מינית:

ד"ר דפנה כנעני, נייד 052-3491788, מייל: dknani@braude.ac.il
 

לנוהל המלא בעברית

לנוהל המלא באנגלית


לנוהל המלא בערבית