תוכניות מוכרות לפעילות חברתית

פעילויות במסגרות שונות

פעילויות במסגרות שונות

אפשרות לתרום את שעות הפעילות החברתית  הנדרשות עבור מלגות שונות במסגרות  מגוונות:

א. עזרה לילדים חולים או מי ממשפחתם חולה באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.
ב. עזרה וליווי ילדים או מבוגרים במסגרת מחלקת הרווחה של עריית כרמיאל.
ג. פעילות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
ד. פעילות בארגונים וולונטריים אחרים, מד"א, משא"ז, צער בעלי חיים ועוד.
ה. סיוע אישי לתלמידים במקום מגורי הסטודנט בתאום עם הנהלות בתי הספר.
ו. פעילות במרכזי התרבות והספורט בקהילות שונות.

שיבוץ בפעילויות אלו יעשו  בתיאום  עם מנהלת היחידה למעורבות חברתית בהתאמה אישית בהתאם למלגה לה זכאי הסטודנט, מקום מגורים ומספר השעות הנדרשות

פעילות במסגרת פר"ח

פעילות מוכרת לצורך זכאות למלגות מכללה.  יש לעדכן את היחידה למעורבות חברתית על פעילותכם במסגרת זו.

פעילות מכללתית מוכרת

השתתפות בנבחרות הספורט הייצוגיות
בתחילת כל שנה אקדמית מורכבות נבחרות ייצוגיות של המכללה בענפי ספורט שונים. השתתפות בנבחרת מוכרת כפעילות חברתית המהווה תנאי לקבלת מלגה.
לצורך ההכרה יש לקבל אישור מרכז הספורט ולהציג האישור ביחידה למעורבות חברתית.

שירות מילואים
שירות מילואים פעיל מעל 21 יום מוכר כפעילות חברתית לצורך קבלת מלגת מכללה. יש להעביר את האישור על שירות המילואים  ליחידה למעורבות חברתית.

הרכב מוסיקלי- אנסמבל המכללה 
דקנט הסטודנטים מפעיל במכללה אנסמבל מוזיקלי המבוסס על סטודנטים מהמכללה, מכל המחלקות ומסלולי הלימוד.בכל שנת פעילות מקבלים נקודת זכות אקדמית אחת ובמקסימום שתי נקודות זכות אקדמיות.
בנוסף השתתפות באנסמבל מזכה במלגה בגובה 4000 ש"ח. קרא עוד