מתמטיקה מהיסוד

מתמטיקה מהיסוד

בתכנית זו הסטודנטים מלמדים תלמידים מקצועות: חשבון, מתמטיקה, פיסיקה, אלקטרוניקה,כימיה ע"פ שכבות גיל.

כתות ג'-ו' – הסטודנטים מעבירים שעורי עזר לילדים ע"פ תכנית השעורים בבתי הספר. הפעילות  מתקיימת במתנ"ס גבעת רם ובמתנ"ס רבין, שתי השכונות הסמוכות למכללה.
כתות ז-ח הסטודנטים עוזרים לתלמידים בתוך בתי הספר בהתאמה אישית.
כתות י- יב הסטודנטים מכינים את התלמידים למבחני הבגרות למועדים השונים ולפי רמת המבחנים. הפעילות מתבצעת בשיתוף עם עמותת "פוש ו"אחרי לבגרות.
מכינות- הסטודנטים עוזרים לתלמידי המכינה של המכללה לקראת מבחני הבגרות.

דרישות ותנאי קבלה
א. לתכנית יוכלו להיכנס סטודנטים שאושרה להם מלגה מאחת המלגות המוצעות ע"י המכללה או מלגות חיצוניות שבעבורן הסטודנט מחויב לפעילות חברתית

ב. הסטודנט יעבור ראיון אישי וישובץ בהתאם למסקנות הראיון.

ג. הסטודנטים יחויבו לפעילות בין 40- 100 שעות בהתאמה למלגה אותה הם מקבלים

 

ד. ניתן להגיש לתכנית זו בקשה למלגת "מפעל הפיס" (השלמה ל 10,000 ש"ח תמורת 100 שעות התנדבות)  באמצעות היחידה למעורבות.  הרשמה :
בצרוף קורות חיים ניתן לשלוח למייל :
eshprber@braude.ac.il  

חזור לרשימה