אוצר אנגלית

אוצר אנגלית

בתכנית זו הסטודנטים מלמדים תלמידים בכתה ג' מילים שימושיות באנגלית. וכך יעשירו את אוצר המילים באנגלית של התלמידים.
התכנית תופעל בשני סבבים במהלך השנה. כל סבב שלושה חודשים בהתאמה מירבית לסמסטרים של הסטודנטים.

התכנית בשיתוף עם מתנ"ס כרמיאל והפעילות תתבצע במתנ"ס.

דרישות ותנאי קבלה:
א. לתוכנית ניתן להירשם ללא תלות במלגות אחרות
ב. לתוכנית יוכלו להיכנס סטודנטים שאושרה להם מלגה מאחת המלגות המוצעות ע"י המכללה או מלגה חיצונית בעבורה חייב הסטודנט לפעילות חברתית.
ג. שליטה במיונויות של שיחה בשפה האנגלית.
ד. ראיון אישי
ה. התחייבות ל- 50 שעות פעילות.(25 שעות לכל סבב).
 
גובה המלגה 4000 ש"ח.

חזור לרשימה