מעורבות חברתית

במשרד הדקנט פועלת היחידה למעורבות חברתית אותה מנהלת הגב' אתי שפרברג.
היחידה באה לממש את חזון המכללה בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ולגליל, אזור בו חיה ונושמת המכללה.
היחידה למעורבות חברתית הוקמה במטרה לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית בקהילה ובעיקר בטיפוחן ובעידודן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה.

אנו מאמינים כי הסטודנטים בבראודה הינם משאב אנושי רב ערך שיש לשלבו בתחומי חברה רבים ומגוונים. למשימות אלה אנו מגייסים את מיטב הסטודנטים.
היחידה מפעילה תכניות בתחום המעורבות בקהילה ושותפות בין המכללה לאזור. במסגרת היחידה ניתן להשתתף במגוון תכניות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובתחומי חברה וסביבה.
מעורבות בקהילה ופעילות למען הקהילה הן תנאי לקבלת מלגה מטעם המכללה.
כל סטודנט יכול לבקש לפעול דרך היחידה, ובקשתו תידון לאחר ראיון ובדיקת התאמתו לקריטריונים של הפרוייקטים השונים.
סטודנטים משובצים לפעילות בתכניות היחידה לאחר תהליך מיון הבוחן את ניסיונם הקודם בפעילות חברתית, את הישגיהם בלימודים, את הרקע כלכלי והחברתי שלהם ועוד נתונים ייחודיים הרלוונטיים לתכנית.

 • גב' אתי שפרברג
  גב' אתי שפרברג
  מנהלת היחידה למעורבות חברתית

  גב' אתי שפרברג

  משרד: בנין B חדר 201
  טל': 04-9901936
  דוא"ל eshprber@braude.ac.il
  ימים ושעות עבודה:
  א-ה 8:00-16:00