הסדרים לפריסת שכר לימוד

הסדרי מימון - ללמוד בראש שקט
מכללת אורט בראודה בשיתוף עם קרן שכ"ל  (שקט כלכלי לסטודנט) מציעים לכם מגוון מסלולי מימון שיאפשרו לכם להתרכז בלימודים.
 
הסדר מימון - החזרים חודשים קבועים ללא הצמדה!
הסדר מימון בגובה של עד 10,000 ש"ח, בפריסה של עד 60 החזרים ללא הצמדה, לצורך תשלום שכר הלימוד השנתי.
אפשרות לסבסוד הריבית על ידי המכללה לעומדים בקריטריונים.
הגשת המועמדות לאחראית מלגות בדקנט הסטודנטים.
מספר המכסות מוגבל!
 
הסדר מימון למחייה!
הסדר מימון למחייה בגובה של עד 20,000 ₪, בפריסה של עד 60 תשלומים, בתנאים ייחודיים וללא הצמדה!

לומדים היום - משלמים מחר
הסדר מימון בגובה של עד 15,000 ₪, דחיית ההחזרים עד לשנה מסיום התואר ובפריסה ארוכה של עד 48 תשלומים.
במהלך הלימודים יגבו תשלומים חודשיים בסך של 25 ₪.

* כל ההסדרים מותנים באישור המכללה

לבדיקת זכאותך יש להגיש בקשה באתר: 
www.sachal.co.il/braude

בכל שאלה ניתן לפנות לנציג קרן שכ"ל, בטלפון: 03-9635856 או בדוא"ל: service@sachal.co.il

לקבלת עדכונים- קרן שכ"ל