מלגות מכללה

המכללה מעניקה מלגות על סמך נתונים סוציואקונומיים ועל סמך הישגים בלימודים. המלגה מותנית בפעילות חברתית במסגרת היחידה למעורבות חברתית, או במסגרות מוכרות אחרות
 • מלגות סיוע
  מלגה בגובה של עד 4,000 ₪,  המלגה מוענקת על סמך נתונים סוציואקונומיים: הכנסות, מצב משפחתי, שירות צבאי/ מילואים, נכות והישגים אקדמיים.
  יש להגיש בקשה דרך תחנת המידע לסטודנט. שימו לב לצרף את כל האישורים הנדרשים- בקשה ללא אישורים לא תעלה לוועדה.
   
  שימו לב! סטודנטים בשנה א' ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"פ חוק חיילים משוחררים לא זכאים למלגת סיוע מהמכללה.
   
  מועדי הרשמה למלגת סיוע:
  סטודנטים פעילים - בחודשים מאי עד יולי בכל שנת לימודים.
  מתקבלים ללימודים - עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים ושבועיים בתוך הסמסטר. 

  אישורי הזכאות למלגה מלאה או מלגה חלקית יועברו בסמוך לתחילת הסמסטר.
   
  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית
  סטודנטים בשנים ב-ד חייבים בעד 40 שעות פעילות, תלוי בהיקף המלגה.
  סטודנטים בשנה א'- 20 שעות פעילות.
  המלגה תועבר לכרטסת הכספית במדור שכר לימוד.

  הסבר למילוי מלגת סיוע
 • מלגות אגודה
  מלגת אגודת הסטודנטים  (מלגת 1500)
  מלגה בגובה 1500 ₪. המלגה מוענקת על סמך נתונים כלליים בדגש על: שירות צבאי/ מילואים, עבודה, מצב משפחתי, פעילות חברתית.
  יש להגיש בקשה דרך תחנת המידע לסטודנט. שימו לב לצרף את כל האישורים הנדרשים - בקשה ללא אישורים לא תעלה לוועדה.
   
  שימו לב! סטודנטים בשנה א' ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"פ חוק חיילים משוחררים לא זכאים למלגת  אגודה.
   
  מועדי הרשמה למלגת אגודה:
  סטודנטים פעילים - בחודשים מאי עד יולי בכל שנת לימודים.
  מתקבלים ללימודים - עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים ושבועיים בתוך הסמסטר.

  אישורי הזכאות למלגה יועברו בסמוך לתחילת הסמסטר.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית דרך אגודת הסטודנטים בהיקף של 20 שעות.
  המלגה תועבר לכרטסת הכספית במדור שכר לימוד.
   
   
 • מלגות הצטיינות בתחום החברתי
  מצטיין נשיא המכללה - גובה המלגה 4000 ש"ח.
  מצטייני דקן - גובה המלגה 2000 ש"ח.
  בחירת המצטיינים על סמך קריטריונים שקובעת וועדת המלגות.
  המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט לאחר טקס המצטיינים.
 • מלגות הצטיינות בתחום הספורט
  סטודנטים המתאמנים באופן קבוע באחת מנבחרות המכללה ובתנאי שלומדים בהיקף של 4 שעות סמסטריאליות לכל הפחות, אשר יתחרו וייצגו את המכללה במסגרת תחרויות אס"א, זכאים למלגה בהתאם לזכייה באחד מ-3 המקומות הראשונים בתחומם.
 • מלגות על סמך הישגים בלימודים - מצטייני ראש מחלקה
  לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-87.0 והם ממוקמים ב-15% העליונים של הסטודנטים במחלקה .
  גובה המלגה 2000 ש"ח.
   
  קבלת המלגה מותנית ב 20 שעות פעילות חברתית
  ההודעה על זכאות למלגה על סמך הישגים מתקבלת בסוף נובמבר
   
  המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט לאחר שישלים את שעות הפעילות
 • מלגות על סמך הישגים בלימודים - מצטייני נשיא
  לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-92.0 והם ממוקמים ב-3% העליונים של הסטודנטים במחלקה (נכללים ב-15%). גובה המלגה 4000 ש"ח.

  קבלת המלגה מותנית  ב- 40 שעות בפעילות חברתית

  ההודעה על זכאות למלגה על סמך הישגים מתקבלת בסוף נובמבר.
   
  המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט לאחר שישלים את שעות הפעילות.

   
 • מלגות על סמך ציון פסיכומטרי - למצטיינים בשנה א'
  המלגה מוענקת למתקבלים למכללה על בסיס הצטיינות בבחינה הפסיכומטרית. המלגה תועבר לכרטסת הכספית בתחילת שנה ב' של הסטודנט ואינה מותנית בפעילות חברתית.
   
 • מלגות עידוד נשים להנדסה

  סטודנטיות במחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מכונות יזכו  במלגת עידוד. המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד בסמסטר השלישי ללימודים (שנה ב').

   
   
   
 • מלגות לסטודנטים במחלקה להנדסה אופטית
  המכללה מעניקה מלגה בגובה שכ"ל מלא לתלמידי המחלקה להנדסה אופטית.  המלגה מחייבת 50 שעות פעילות חברתית.
  פרטים נוספים במזכירות המחלקה.
  תיאום פעילות חברתית  עם גב' אתי שפרברג.