מה חדש?
כנסו ללשונית "פיתוח קריירה" - עדכונים שוטפים: סדנאות, הרצאות וימי זרקור.
דקנט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה הפועלת לרווחת הסטודנטים ומטפלת בבעיותיהם האישיות, החברתיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה.

מטרותיו העיקריות של דקנט הסטודנטים הן: קידום רווחת הסטודנט, הגברת מודעותם החברתית ושיתופם בחיי הקמפוס והקהילה.  
פירוט אודות דקנט הסטודנטים ושירותיו בחוברת "ממועמד.. ללומד.. לבוגר".