רשימת קשר אירגונית

 • מרכז מידע והרשמה

  גב' מורן זיסרסון מדור: מרכז מידע והרשמה
  תפקיד: מנהלת המרכז
  טלפון: 049901745
  דוא"ל: rishum@braude.ac.il
 • מדור שכר לימוד

  טלפון: 04-9901935/8
 • מכינה קדם אקדמית

  גב' יפה גולן מדור: מכינה קדם אקדמית
  תפקיד: רכזת אדמיניסטרטיבית
  טלפון: 04-9901973
  דוא"ל: mechina@braude.ac.il
 • דקנט הסטודנטים

  גב' באלוה תמי מדור: דקנט הסטודנטים
  תפקיד: מזכירת לשכת דקן
  טלפון: 04-9901906 פקס: 04-9901989
  דוא"ל: tamib@braude.ac.il
 • אגודת הסטודנטים

  גב' לבנת רוטנברג מדור: אגודת הסטודנטים
  תפקיד: מזכירה
  טלפון: 04-9901842 פקס: 04-9901780
  דוא"ל: obu@obu.co.il
  משרד: B-101
 • נציב תלונות הסטודנטים

  פרופ' יעקב בר שלמה מדור: נציב תלונות הסטודנטים
  תפקיד: נציב תלונות הסטודנטים
  דוא"ל: barshl@zahav.net.il
 • מרכז העשרה

  מר איתי מלק מדור: מרכז העשרה
  תפקיד: מנהל מרכז העשרה
  טלפון: 049901821 פקס: 049901759
  דוא"ל: malekitay@gmail.com
 • מוקד תמיכה מחשבים

  מוקד תמיכה מחשבים טלפון: בזמן הרצאה אפשר לפנות בטלפון #7761 או 050-4041363
 • מנהל אתר האינטרנט

  מר פרהוד אשרף מדור: מנהל אתר האינטרנט
  תפקיד: מנהל האתר
  טלפון: 04-9901870
  דוא"ל: ashraf@braude.ac.il
 • ביטחון

  מר מאיר כהן מדור: ביטחון
  תפקיד: קצין ביטחון
  טלפון: 050-4041318
  דוא"ל: meirc@braude.ac.il