רשימת קשר אירגונית

 • מרכז מידע והרשמה

  גב' מורן זיסרסון מדור: מרכז מידע והרשמה
  תפקיד: מנהלת המרכז
  טלפון: 049901745
  דוא"ל: rishum@braude.ac.il
 • מדור שכר לימוד

  גב' מרינה שוורץ מדור: מדור שכר לימוד
  תפקיד: עובדת מדור שכר לימוד
  דוא"ל: marinash@braude.ac.il
 • מכינה קדם אקדמית

  גב' דכטר אלה מדור: מכינה קדם אקדמית
  תפקיד: רכזת תלמידים
  טלפון: 04-9901833
  דוא"ל: mechina@braude.ac.il
 • דקנט הסטודנטים

  גב' באלוה תמי מדור: דקנט הסטודנטים
  תפקיד: מזכירת לשכת דקן
  טלפון: 04-9901906 פקס: 04-9901989
  דוא"ל: tamib@braude.ac.il
 • אגודת הסטודנטים

  גב' לבנת רוטנברג מדור: אגודת הסטודנטים
  תפקיד: מזכירה
  טלפון: 04-9901842 פקס: 04-9901780
  דוא"ל: obu@obu.co.il
  משרד: B-101
 • נציב תלונות הסטודנטים

  פרופ' יעקב בר שלמה מדור: נציב תלונות הסטודנטים
  תפקיד: נציב תלונות הסטודנטים
  דוא"ל: barshl@zahav.net.il
 • מזכירות לימודים להנדסאים

  גב' אתי פרידמן מדור: מזכירות לימודים להנדסאים
  תפקיד: מזכירת מנהל המכללה
  טלפון: 04-9901932 פקס: 04-9901866
  דוא"ל: ettif@braude.ac.il
 • מרכז העשרה

  מר איתי מלק מדור: מרכז העשרה
  תפקיד: מנהל מרכז העשרה
  טלפון: 049901821 פקס: 049901759
  דוא"ל: malekitay@gmail.com
 • מוקד תמיכה מחשבים

  מוקד תמיכה מחשבים מדור: מוקד תמיכה מחשבים
  תפקיד: תמיכה
  טלפון: 050-4041363
  דוא"ל: IT-NEWS@braude.ac.il
 • מנהל אתר האינטרנט

  מר פדידה דותן מדור: מנהל אתר האינטרנט
  תפקיד: מנהל האתר
  טלפון: 04-9086487
  דוא"ל: dotanf@braude.ac.il
 • ביטחון

  מר אלי לוי מדור: ביטחון
  תפקיד: קצין ביטחון
  טלפון: 050-4041303, 050-4041318
  דוא"ל: elilevi@braude.ac.il
  משרד: D234