הרשמה לכנס

טופס - הרשמה לכנס
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
טלפון נייד
שיוך מוסדי
תפקיד
אני מעוניין להשתמש בהסעה של המכללה בתחנת הרכבת בעכו

אשתתף בארוחת הצהריים

שולחנות עגולים
שמות המציגים של השולחנות העגולים מפורטים בעמוד תכנית הכנס
השתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום.