תכנית הכנס

09:00-09:30 התכנסות וכיבוד בוקר
09:30-09:50 ברכות: פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללה; פרופ' זאב ברזילי, מנל"א 
09:50-10:35  הרצאת מליאה: ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  מישחוק ומשחקים בלמידה והוראה: שיטות
                     להגברת ההנעה וההנאה
10:45-12:00 שולחנות עגולים
12:15-13:15 פאנל מומחים בנושא: "הכשרה מבוססת סימולציית מצבים- גשר בין תיאוריה ופרקטיקה בהשכלה הגבוהה",
                   
בהשתתפות:
                    גלי נהרי, ראשת תכנית מרכזי סימולציה, מכון מופ"ת
                    ד"ר מאירה איזנהמר, מנהלת הלב- המרכז הארצי לסימולציה בחינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
                    ליאת פסח-גלבלום, סגנית מנהל מסר- המרכז הארצי לסימולציה רפואית, תל השומר
13:15-14:00 ארוחת צהריים
14:00-14:50 מושבים מקבילים: הצגות של יוזמות לקידום הלמידה בסגנון TED
15:00-15:10 סיכום הכנס, ד"ר דבורה טולדנו-קטעי, ראשת המרכז לקידום ההוראה והלמידה
15:10-16:00 מפגש הפורום של מרכזי ההוראה והלמידה, בראשות פרופ' ניצה דוידוביץ, יו"ר הפורום
 
 
שולחנות עגולים:
  1. פרופ' ניצה דוידוביץ, אוניברסיטת אריאל שבשומרון,  ביבליוגרפיה – אמת או חובה.            
  2. גב' ספי רינצלר, האוניברסיטה הפתוחה, "עצור, גבול לפניך!" גבולות ביחסי מרצים-סטודנטים לקידום  למידה אפקטיבית. 
  3. ד"ר אפרת פיטרסה, ד"ר יהודה פלד, המכללה האקדמית גליל מערבי, להיות מקצוען בקורס מקוון.                
  4. אריאלה דניאל- הלווינג, המכללה האקדמית בית ברל, יעל רויטמן, המכללה האקדמית בית ברל, ד"ר ג'נינה קהן- הורביץ, המכללה האקדמית אורנים ,ד"ר נוע רגוניס, המכללה האקדמית בית ברל, נגישות בתהליכי הוראה ולמידה באקדמיה - פיתוח קורס כמענה לשונות בין לומדים.
  5. ד"ר אדי(אדוה) גדרון, רייצ'ל טומס-רזניק, המרכז הבינתחומי הרצליה, שיפור מיומנויות וויסות עצמי אצל סטודנטים עם הפרעות קשב באמצעות תרגול הפניית תשומת לב  (Mindfull)  .
  6. ד"ר סמדר בר-טל, מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ"ת, ד"ר קריסטה אסטרחן, האוניברסיטה העברית בירושלים, סטודנטים משתפים חומרי למידה ברשתות החברתיות - כיצד לרתום זאת לקידום הלמידה.
  7. ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מישחוק ומשחקים לקידום הלמידה.