הרשמה לכנס

טופס הרשמה - כנס תעשייה-אקדמיה

תוארשם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
פקס
טלפון
טלפון נוסף
מקום עבודה
איך שמעת על הכנס?
כתובת
השתתפות במושבים המקבילים - חלק א
השתתפות במושבים המקבילים - חלק ב
מעוניין להשתמש בהסעה של המכללה בתחנת הרכבת בכרמיאל

אשתתף בארוחת הצהריים

(השתתפות בכנס כולל ארוחת הצהריים לא כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש)