תכנית הכנס

9:15-10:00

התכנסות, רישום וארוחת בוקר

10:00-10:30

דברי פתיחה וברכות  - מנחה גב' שני אילני

פרופ' אריה מהרשק, נשיא, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מר עדי אלדר, ראש העיר, כרמיאל

טקס לזכר פרופ' יוחנן ארזי ז"ל

הענקת פרסי הצטיינות על עבודות התמחות.

קטע מעבר מוסיקלי: גב' נילי זיידל

10:30-12:30

מושב בוקר

מושב בוקר: בהנחיית אורלי וילנאי

פתיחה - גב' אורלי וילנאי

מר אורן הלמן
סמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברת חשמל
שילוב עובדים עם מוגבלות בעבודה

גב' טלי וישניה-שבתאי, סמנכ״ל משאבי אנוש בחברת  BABCOM CENTERS
נושא: באבקום - מחזון למציאות: תרבות ארגונית מקדמת גיוון תעסוקתי

גב' רויטל ביתן, מנהלת אחריות תאגידית אינטל ישראל
נושא: העסקה מגוונת באינטל ישראל.

גב' הלה טל , סמנכ"ל משאבי אנוש מטריקס גלובאל.
נושא: שילוב נשים חרדיות בחברת מטריקס.

גב' טל ילון, מנהלת הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה
נושא: מנהלי גיוון בעסקים ישראליים.

דיון בהנחיית אורלי וילנאי, בהשתתפות דוברי המושב : האם התעשייה בארץ מוכנה לתעסוקה מגוונת?

12:30-13:00

הפסקה
13:00-14:00
שולחנות עגולים

אנשים עם מוגבלויות בעולם העבודה

ד"ר אורית בראון בנימין -
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

M218

נשים בתעשייה ובאקדמיה

ד"ר יהודית אברהמי עינת -
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

M216

הפרעות קשב וליקויי למידה בעולם העבודה

ד"ר אורלי צדוק -
שירות התעסוקה


M219

צוותי עבודה רב תרבותיים בתעשיות עתירות ידע- יתרונות עסקיים וחברתיים

מר אסף ברימר -
מנכ"ל שותף במונה

M221

תהליכי מיון מותאמים לאוכלוסיות מגוונות

גב' אפרת ברקאי גורל -
מכון פילתM317

זווית מגדרית בהכנה של נשים לקראת מעבר מאקדמיה לתעסוקה

גב' אפרת בן-שושן גזית

M318

ראיונות עבודה- מה מותר ומה אסור?

גב' מרים כבהה וגב' חנה קופפר -
הנציבות לשוויון הזדמנויות בתעסוקה

M319

נשים חרדיות להייטק

גב' חניתה פרידמן -
מנכ"ל כרמיסופט
M321

14:00-15:00

ארוחת צהרים

15:00-16:30

מושב צהריים: העסקה רבגונית- מחקר ומעשה באקדמיה
מנחה- גב' מירב רוזנפלד
מנהלת מרכז לפיתוח קריירה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

פרופ' פייסל עזאיזה, אוניברסיטת חיפה, סגן יו"ר ות"ת
תוכנית החומש של מל"ג/ות"ת להנגשת השכלה גבוהה ותעסוקה לאוכלוסייה הערבית.

פרופ' אלכסנדרה קלב, אוניברסיטת תל אביב
הגורמים להצלחת תכניות אירגוניות לקידום רב גוניות.

גב' אפרת ברקאי גורל
, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, פסיכולוגית ראשית בפילת מקבוצת היי קפיטל
גיוון כלי האבחון - הבטחת מיון הוגן לאוכלוסיות שאינן מיוצגות.

ד"ר יריב שגיא, בית הספר למנהל עסקים המרכז האקדמי כרמל
הארגון כקהילה – שיתוף וגיוון בתעסוקה כמנוף לפיתוח ארגוני.

גב' נילי זיידל- מופע מוסיקלי לסיום (10 דקות)