קול קורא

כנס תעשיה-אקדמיה השני
חדשנות מוכוונת תעשייה באקדמיה
25 לינואר 2011
התעשייה הישראלית מתמודדת עם שינויים טכנולוגיים מואצים ותחרות עם חברות בינלאומיות. במצב עניינים זה, האקדמיה נדרשת להתאמת תכניות הלימודים לעולם הטכנולוגי המתפתח. כדוגמה חיה לכך, אנו עדים באחרונה להופעת תכניות לימוד הנדסיות חדשות, בתחומי לימוד מעמיקים מחד ורב-תחומיים מאידך. רבים מתוכניות הלימוד החדשות מפותחות במכללות האקדמיות, ובהן תכניות לימודים לתואר שני.
הכנס ידון בדרכים המיטביות לקיום הקשרים בין האקדמיה לתעשייה לשם שיתוף פעולה פורה של שני הצדדים בפיתוח, עדכון, והפעלת תכניות לימודים. פרויקטים של שיתוף פעולה עשויים לכלול הצעת נושאי לימוד נדרשים ע"י התעשייה, שילוב מרצים מהתעשייה באקדמיה, הקמת מעבדות משותפות והפניית ועידוד עובדים לרכישת קורסים ותארים אקדמיים מתקדמים.
אנשי תעשייה ואקדמיה מוזמנים להציג את עמדותיהם בנושאים אלו.
הכנס מיועד למנהלים בדרג בכיר, למהנדסים בדרג בכיר ולסגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה

הכנס יכלול :
• הרצאות מליאה מוזמנות
• הרצאות של משתתפי הכנס
• פאנל לדיון מסכם
• תערוכת פוסטרים - פרויקטים במסגרת ההתמחות של סטודנטים בתעשייה ובמחקר
• סיורים במעבדות המכללה
• מפגשים אישיים בין אנשי תעשייה ואקדמיה בתחומי התמחות משותפים.