הכנס ידון בדרכים המיטביות לקיום הקשרים בין האקדמיה לתעשייה ולשיתוף פעולה פורה של שני הצדדים בפיתוח, עדכון והפעלת תוכניות לימודים. פרויקטים של שיתוף פעולה עשויים לכלול הצעת נושאי לימוד נדרשים ע"י התעשייה, שילוב מרצים מהתעשייה באקדמיה, הקמת מעבדות משותפות והפניית ועידוד עובדים לרכישת קורסים ותארים אקדמיים מתקדמים.

בשיתוף:

הכנס מיועד :
למנהלים בדרג בכיר, למהנדסים בדרג בכיר ולסגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה.

הכנס יכלוול:

  • הרצאות מליאה מוזמנות.
  • הרצאות במושבים של משתתפי הכנס.
  • פאנל לדיון מסכם.
  • תערוכת פוסטרים - פרויקטים במסגרת ההתמחות של סטודנטים בתעשייה ובמחקר
  • סיורים במעבדות המכללה.
  • מפגשים אישיים בין אנשי תעשייה ואקדמיה בתחומי התמחות משותפים.
לברורים:

טלפון 1700-70-80-05 (הקש 4 לארועים וכנסים)
דוא"ל: conference@braude.ac.il