קול קורא

התעשיה הישראלית נדרשת ליכולת התאמה לשינויים טכנולוגיים מואצים, להתגברות על בעיות המשבר הכלכלי, ולתחרות מול חברות ענק בינלאומיות או בארצות בהן השכר נמוך.
הכנס ידון בדרך המיטבית להכשרת מהנדסים להתמודדות מול אתגרים אלו. באוניברסיטאות רבות בעולם, אף המכובדות שבהן, כוללים למודי ההנדסה השתתפות בפרויקטים תעשיתיים מתקדמים.
(לדוגמא ראה http://www.mne.psu.edu/lamancusa/papers/jee2008.pdf , http://www.lf.psu.edu ו- http://www.cs.cmu.edu/~msit-se).

יש הטוענים שפרויקט מעשי משפר את יכולת הסטודנט להבין את התהליך ההנדסי ולהפיק תועלת יותר רלבנטית מהלימודים.
הכנס יאפשר לאנשי התעשיה והאקדמיה להציג את עמדותיהם בנושא זה. הכנס יכלול :
• הרצאות מפתח מוזמנות
• הרצאות של באי הכנס (ראה קול קורא להלן)
• פאנל לדיון מסכם
• תערוכת פוסטרים - פרויקטים במסגרת הסטאז' של סטודנטים בתעשיה ובמחקר
• סיורים במעבדות לפי הענין
• מפגשים אישיים בין אנשי תעשיה ואקדמיה בתחומי התמחות משותפים.