הכנס ידון בדרך המיטבית להכשרת המהנדסים להתמודדות בעולם התחרותי ולתגובה מהירה לשינויים טכנולוגיים מואצים.
הכנס יאפשר לאנשי תעשייה ואקדמיה להציג את עמדותיהם בסוגיה האם התעשייה צריכה להשתתף בעיצוב תכנית הלימודים האקדמית ומהי מחויבותה ומגבלותיה לאפשר למידה התנסותית.
בכנס יוצג מודל ייחודי של תכנית ההתנסות המעשית- שיתוף פעולה רב-שנים בין המכללה לבין מפעלי תעשייה רבים ומוסדות המחקר המובילים בארץ ובחו"ל.

בשיתוף:

הכנס מיועד :
למנהלים בדרג בכיר בחברות ובמפעלים,
למהנדסים בדרג בכיר
ולסגל אקדמי בכיר להנדסה במוסדות להשכלה גבוהה.

הכנס יכלוול:

  • הרצאות מפתח .
  • הרצאות של באי הכנס (ניתן להגיש תקצירים עד 11.10.09).
  • פאנל לדיון מסכם.
  • מודלים של שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה ושל התנסות בתעשייה ובמחקר.
  • תערוכת פוסטרים - פרויקטי גמר ופרויקטים במסגרת הסטאז' של סטודנטים בתעשייה ובמחקר.
  • מפגשים אישיים בין אנשי תעשייה ואקדמיה בתחומי התמחות משותפים.
  • סיורים במעבדות לפי הענין.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית ברישום מראש 

לברורים:

טלפון 1700-70-80-05 (הקש 4 לארועים וכנסים)
דוא"ל: conference@braude.ac.il