סיור עששיות בין אולמות המבצר בנמרוד

     http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/mvzerNmrod/Pages/ashashiotolamot.aspx