SAVE THE DATE

 
 
 
כנסי "איכות – הלכה ומעשה" הנם סדרה של כנסים שהושקו בשנת 2008 במטרה לטפח החלפת דעות והפריה הדדית של רעיונות על הנדסה וניהול איכות בין עמיתים למקצוע. לכנסים מוזמנים מרצי כבוד דגולים מחו''ל. הכנס הקרוב ישתלב באירועי שבוע האיכות הלאומי תשע''ט ובמסגרתו יתקיים טקס חגיגי שבו יוענקו "כוכבי איכות" ומלגות במסגרת התכנית לעידוד המצוינות בתעשיית הצפון ע''ש דני רוזוליו ז"ל.
 
נשמח לארח אתכם במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל!