במכללה מייחסים חשיבות רבה לתרומה לחברה, הסטודנטים משתלבים בפרויקטים רבים התורמים לחברה אותם מוביל המרכז למעורבות חברתית.
כמו כן חרתה המכללה על דגלה להגדיל את מספר הנשים בלימודי ההנדסה על ידי מתן מלגות עידוד לנשים הבוחרות בהנדסה.
בית הכנסת הפועל במכללה משרת את הסטודנטים ותושבי האזור ומאפשר לסטודנטים שומרי מצוות להמשיך לשמור על שגרת חייהם הדתית במהלך הלימודים.