קמפוס המכללה הוא ביתם השני של כ- 5,000 סטודנטים ועובדים.
אנו מאמינים שקיימות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של כולנו. ההתחלה נמצאת, כמובן, בבית. לפיכך, הנהלת המכללה בשיתוף דקנט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים, מעודדת ומבצעת שלל פעולות ופעילויות שמטרתן ללמד את ציבור הסטודנטים והעובדים מהי קיימות, מה חשיבותה, וכיצד לחיות הלכה למעשה תוך צמצום טביעת הרגל האקולוגית.
אנו מקווים שאנשי המכללה יישמו את הידע בחייהם הפרטיים וגם בחייהם המקצועיים לאחר סיום הלימודים .