22 שנים לרצח: מדליקים נר לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין