בראודה עם הפנים לתעשייה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מקיימת שיתופי פעולה מגוונים  עם התעשייה למן הקמת מעבדות של מפעלים בתחומי המכללה, דרך פרויקטים בהם מעורבים הסגל האקדמי וסטודנטים, קליטת סטודנטים לתכנית ההתמחות ופרויקטים בתעשייה ועד ביצוע מחקרים משותפים. המכללה מעוניינת בהרחבת שיתופי הפעולה ובהעמקתם ומקדמת בברכה הצעות לשיתופי פעולה עם תעשיות וארגונים ברחבי הארץ, כגון:
  • השתתפות בתכנית ההתמחות.
  • שילוב סטודנטים בפרויקטים.
  • ייסוד שלוחות של מפעלים בקרבת המכללה, תוך שיתוף הסטודנטים, הבוגרים והסגל האקדמי.
  • מחקר משותף במימון התעשייה, עם או בלי השתתפות המדען הראשי.
  • פתרון בעיות בתעשייה על ידי מומחי המכללה.
  • תכניות הדרכה על פי דרישות התעשייה.
  • מתן מלגות לסטודנטים תמורת התקשרות עתידית.
  • השתתפות במאגדים ובמסגרות שונות כגון האיחוד האירופאי "מגנט" ועוד.
  • סיוע בהקמת תחומי לימוד ומעבדות שלתעשייה יש עניין בהם.