שינויים בתוכנית הלימודים החל מחורף תשע"ח

שימו לב!

החל מסמסטר חורף תשע"ח (חורף 2017-2018), יחולו שינויים בתוכנית הלימודים. השינויים מפורטים בקבצים המצ"ב למטה. כדי לפתוח את הקובץ המתאים, בחרו את השורה בה מופיעים הסמסטר והשנה בה התחלתם את לימודיכם - ופתחו את הקובץ המתאים.
בסוגריים  מופיע מספר הסמסטר בו תהיו במהלך חורף תשע"ח.