כנס הרצאות מתמחים (יום סטאז')

 

כנס הרצאות מתמחים האחרון התקיים בתאריך 24.10.17 .

הזמנה

לוח זמנים של ההרצאות

 

ימי סטאז' קודמים: