אודות


המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה מכשירה מהנדסים בעלי ידע מדעי רב-תחומי והבנה בטכנולוגיות קלאסיות וחדשות גם יחד. נדבך ייחודי בתכנית הלימודים לתואר בהנדסת ביוטכנולוגיה (B.Sc) הוא תקופת ההתמחות (סטאז') בתעשייה או באקדמיה. המחלקה מקיימת קשרים ענפים עם התעשיה והאקדמיה בארץ ובחו"ל ומציעה מקומות התמחות במעבדות מחקר מובילות בארץ ובעולם, דוגמת: MIT, אוניברסיטת רוצ'סטר ואוניברסיטת פיטסבורג.  
ההתמחות היא חובה אקדמית המבוצעת לרוב בשנה הרביעית ומקנה 16 נקודות זכות אקדמיות (כ-10% מכלל הנקודות בתואר). תקופת ההתמחות נמשכת כשבעה חודשים ובמהלכה בוחר הסטודנט פרויקט ושוקד על קידומו בליווי מנחה ממקום ההתמחות ומלווה אקדמי מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה. בתום תקופת ההתמחות, כל סטודנט מציג את תוצאות עבודתו בפני סגל המחלקה ועמיתים בהרצאה ובפוסטר ואף מגיש עבודה כתובה על פי כללי הכתיבה האקדמית.  
 
תכנית ההתמחות מעניקה לסטודנטים ניסיון מעשי רב-ערך בפתרון בעיות שונות ובעבודת צוות ויוצרת את הקשרים הראשונים עם עולם העבודה ו/או האקדמיה. בוגרי המחלקה משתלבים ותורמים במחקר ופיתוח בתעשייה ובאקדמיה וחלק לא מבוטל מהם מועסקים במקום ההתמחות מיד בתום לימודיהם.
 
כחלק מההכנה לקראת הסטאז' , נחשפים הסטודנטים, במהלך לימודיהם, לקורסים ומעבדות מתקדמות במגוון גדול של תחומי הביוטכנולוגיה, עפ"י ההתמחויות העיקריות בתכנית. אלה כוללים: טכנולוגיות מזון, טכנולוגיות סביבה, ביוחומרים ויישומים של טכנולוגיות תאיות-מולקולריות ופרמצבטיות.
 
בשל המגוון הרחב, יכולים הסטודנטים להתמודד בהצלחה עם נושאים מורכבים ופרויקטים מגוונים בתעשייה ובאקדמיה. עדות לכך ניתן למצוא במגוון מקומות הסטאז' בהם השתלבו ובנושאים אותם חקרו.
 
 
המחלקה מקדמת בברכה יוזמות ומקומות התמחות חדשים (ללא הגבלה גיאוגרפית) ומסייעת ככל יכולתה בקידומם של הסטודנטים במקומות אלה.

 

פילוח הסטאז'רים בתעשיה ובאקדמיה (2010-2016, N=366)

פילוח עבודות הסטאז' לפי התמחויות הסטודנטים, 2010-2016 (N=366)

פילוח הבוגרים לפי תעסוקה 2010-2014 (N=350)

פילוח הבוגרים לפי תעסוקה