רישום לסמסטר אביב תשע"ח

המידע בדף זה, נועד לסייע לרישום אביב תשע"ח.
 
שימו לב, החל מסמסטר חורף תשע"ח, יחולו שינויים בתוכנית הלימודים.
לפני שאתם נרשמים אנא קראו את הקבצים הלוונטים לכם בקישור הזה.
 
אינפורמציה וקבצים נוספים לצורף הרישום - מפורסמים להלן: