קורסי בחירה

תוכנית לימודים של קורסי בחירה סמסטר א' תשע"ט

עודכן לאחרונה -16.10.18
 
 

התמחות ביוטכנולוגיה מולקולרית תרופתית - ההתמחות תתנהל לפי התוכנית בשנתון תשע"ט

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

פרמקולוגיה

א

41383

2

1

 

2.5

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, צמוד - אנטומיה ופיזיולוגיה 41135

מעבדה בפרמקולוגיה

א

41384

 

 

1.5

0.75

צמוד - פרמקולוגיה41383

הנדסה גנטית

א

41174

2

1

 

2.5

קדמים - ביולוגיה מולקולרית 411641, מעבדה בביולוגיה מולקולרית 41162, טכנולוגיה מיקרוביאלית 41226

טכנולוגיות של תרביות תאים אאוקריוטיים

א

41262

1

2

2

3.0

קדם - ביולוגיה מולקולרית 41161

מעבדה בהנדסה גנטית

א + ב

41175

 

 

2

1.00

צמוד - הנדסה גנטית 41174, קדם - מעבדה בטכנולוגיה מיקרוביאלית 41228 או מעבדות במיקרוביולוגיה 41232

כימיה ופורמולציה של תרופות - קורס חדש

ב

41632

2

2

0.5

3.25

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, פרמקולוגיה - 41383

התמחות סביבה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א

41672

2

2

 

3.0

קדם - מיקרוביולוגיה41225/41231

מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א

41677

 

 

2

1.0

צמוד - מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה 41672, קדם - מעבדה במיקרוביולוגיה 41232

כימיה של מים

ב

41900

2

1

 

2.5

קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה 41041

מעבדה בהנדסה סביבתית

 

ב

41242

 

 

2

1.00

צמוד - כימיה של מים 41900

תהליכים ומערכות לטיפול במים ושפכים

א

41911

3

2

 

4.00

קדם - מיקרוביולוגיה 41225/41231, צמוד - הנדסה ביוטכנולוגית 41505, מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה 41672

 

התמחות מזון

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א

41672

2

2

 

3.0

קדם - מיקרוביולוגיה  41225/41231

מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א

41677

 

 

2

1.0

צמוד - מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה 41672, קדם - מעבדה במיקרוביולוגיה 41232

עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון - חדש

א

41667

2

1

1

3.0

קדם - ביוכימיה 41305

כימיה וטכנולוגיה של מוצרי מזון - קורס חדש

ב

41668

2

1

1.5

3.25

קדם - עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון 41666/41667

שיטות לאנליזה כימית של מזון - קורס חדש

ב

41669

2

1

 

2.5

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335

קורסי בחירה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

כימיה של פולימרים

א

41081

2

1

 

2.5

קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה 41041, כימיה אורגנית 41060

הבסיס הביוכימי והמולקולרי של מחלות - קורס תואר שני. יילקח רק בהמלצת היועצת

ב - טרם נקבע. תלוי בתוכנית של תואר שני

43407

2

 

 

2.00

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, אימונולוגיה 41180/1, ביולוגיה מולקולרית 41161

הנדסת חלבונים

א + ב

41626

2

 

 

2.00

קדמים - ביולוגיה מולקולרית 41161, מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, כימיה אורגנית 2 41060

יישומים בביוחומרים

ב

41591

2

 

 

2.00

קדם - כימיה אורגנית 2 41060, אנטומיה ופיזיולוגיה 41135

Bioinformatics

ב

41196

2

1

 

2.5

קדם - ביולוגיה מולקולרית 41161. צמוד - תכנות הנדסי 41724

שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה מולקולות - קורס מתואר שני. פתיחתו מותנית בתואר שני

א או ב

43130

2

1

 

2.5

קדם - כימיה אורגנית 41060