קורסי חובה

תוכנית לימודים של קורסי חובה תשע"ח 2017-2018 סמסטר א

* קורס סליק (קבוצת דמה)

סמסטר 1

סמסטר 2

סמסטר 3

סמסטר 4

סמסטר 5

סמסטר 6

181041110

181041242

181041210

181041342

181041310

181041442

חורף תשע"ח

אביב תשע"ז

חורף תשע"ז

  אביבתשע"ו 

חורף תשע"ו

אביב תשע"ה

שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס  שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס
מבוא למתמטיקה אקדמית 11101 חדוא 2 - 5 נ"ז 11005 משוואות דיפרנציאליות ב' - 4 נ"ז  11136 פיסיקה 2 ב'  (2 ש' מע') - 3 נ"ז 11026 Immunology - 2 נ"ז 41181 מבוא לבקרה לביוטכנולוגיה - 2.5 נ"ז  21312
מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 פיסיקה 1 ב'  (1 ש' מע' - חדש) - 3 נ"ז 11023 מאזן חומר ואנרגיה - 3 נ"ז 41411 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - 3.5 נ"ז41161 אימונולוגיה מעבדה - 0.75 נ"ז 41182 מעבר מסה - 2.5 נ"ז  41415
אלגברה - 4 נ"ז   11001 כימיה כללית ואנליטית 2 - 3 נ"ז  41016 תרמודינמיקה וקינטיקה ב' - 3 נ"ז  41041 מע' בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - 1 נ"ז 41162  עקרונות מעבר חום - 4 נ"ז  41412 מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית - 2 נ"ז 41523
חדו"א 1 - 5 נ"ז 11003 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית . נלמד כמו במתכונת החדשה - 1 נ"ז 41012 מיקרוביולוגיה (חדש) + סטודנטים שלא למדו מיקרו מאביב תשע"ו - 3.5 נ"ז 41231 טכ' מיקרוביאלית - פעם אחרונה. כל מי ששייך לסמסטרים 4-6 חייבים ציון עובר בקורס או פטור לזכאים - 2 נ"ז 41226  מעבדה בפעולות יסוד בהנדסה כימית - 1 נ"ז   41443 תהליכי הפרדה 2  - 2.5 נ"ז 41570
אנגלית "טרום בסיסי" 11062 כימיה אורגנית 1 - 2.5 נ"ז 41050 מע' במיקרו (חדש) + סטודנטים שלא למדו מיקרו מאביב תשע"ו - 0.75 נ"ז  41232 מע' בטכנולוגיה מיקרוביאלית - פעם אחרונה (כמו טכ' מיקרוביאלית) - 0.25 נ"ז  41228  תהליכי הפרדה 1 - 2.5 נ"ז  41560 פיזיקה 3  - 3 נ"ז  11027
אנגלית "בסיסי" 11063  גנטיקה (פעם אחרונה בה נלמד הקורס. כל מי ששייך לסמסטרים 2-6, חייבים ציון עובר בקורס או פטור לזכאים) - 2.5 נ"ז 41150 סליק מע' במיקרוביולוגיה 41233 סליק טכנולוגיה מיקרוביאלית * 41227  מעבדה בתהליכי הפרדה 1 - 0.75 נ"ז  41562 דיאגנוסטיקה - 2 נ"ז  41640
אנגלית "מתקדמים א'" 11064 כתיבה מדעית, מידע ומידענות - 1 נ"ז  41710 ביוכימיה - 3.5 נ"ז 41305 מטבוליזם ואינזימולוגיה - 3.5 נ"ז 41335 הנדסה ביוטכנולוגית - 4 נ"ז 41505 מע' בשיטות הפרדה ודיאגנוסטיקה - 1.5 נ"ז 41652
אנגלית "מתקדמים ב'" - 2 נ"ז 11058 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 2.5 נ"ז 51701 כימיה אורגנית 2 - 2.5 נ"ז  41060 מע' בביוכימיה 2 (סטודנטים אביב תשע"ו + מי ששייך לסמסטר 5 ואילך ודחה את המע') - 0.75 נ"ז 41344  סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41452 פרוייקט בביוהנדסה - 1.5 נ"ז 41470
כימיה כללית ואנליטית  1 - 3.5 נ"ז 41014     מעבדה בכימיה אורגנית (נלמד כמו במתכונת החדשה) - 1 נ"ז 41064 סליק מע' בביוכימיה 2 * 41361 הבטחת איכות - 2 נ"ז 51728

GMP

1 נ"ז

41730
ביולוגיה של התא  - 4 נ"ז  41113     סליק מע' בכימיה אורגנית 2 * 41063 מכניקת זורמים - 4 נ"ז 41431

 

 

מעבר ממו"פ לייצור תעשייתי - 2 נ"ז

41540

מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה - 1 נ"ז  41200     סטטיסטיקה ישומית לביוטכנולוגיה - 2.5 נ"ז  51720 תכנות הנדסי - 1.5 נ"ז 41724     כלכלה הנדסית (מהווה קורס חובה) - 2 נ"ז 51605
קורס במיומנויות למידה  אנטומיה ופיזיולוגיה - 2.5 נ"ז 41135 סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41454

סליק היא קבוצה פיקטיבית עבור סטודנט שלא רשאי להרשם לקורס מסוים או לסטודנט החוזר על הקורס. בשם המרצה יופיע במערכת "מיועד לחוזרים"