קורסי חובה

תוכנית לימודים של קורסי חובה תשע"ט 2018-2019 סמסטר א'

* קורס סליק (קבוצת דמה)

סמסטר 1

סמסטר 2

סמסטר 3

סמסטר 4

סמסטר 5

סמסטר 6

סמסטר 7

191041110

191041242

191041210

191041342

191041310

191041442

191041442

חורף תשע"ט

אביב תשע"ח

חורף תשע"ח

 אביב תשע"ז

חורף תשע"ז

אביב תשע"ו

חורף תשע"ו

שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס  שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס
מבוא למתמטיקה אקדמית 11101 חדוא 2 - 5 נ"ז 11005 משוואות דיפרנציאליות ב' - 4 נ"ז  11136 פיסיקה 2 ב'  - חדש - 1 ש' מע'. נכשלים ילמדו כמו חדש - 3 נ"ז 11026

אימונולוגיה / Immunology - 2 נ"ז

41180 / 41181

פיזיקה 3 - 3 נ"ז 11027 מבוא לבקרה לביוטכנולוגיה - 2.5 נ"ז  21312
מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 פיסיקה 1 ב'  - 3 נ"ז 11023 מאזן חומר ואנרגיה - 3 נ"ז 41411 אנטומיה ופיזיולוגיה - חובה. - 2.5 נ"ז41135 אימונולוגיה מעבדה - 0.5 נ"ז 41182 מעבר מסה - 2.5 נ"ז 41415 פרוייקט בביוהנדסה - 1.5 נ"ז 41470
אלגברה - 4 נ"ז   11001 כימיה כללית ואנליטית 2 - 3 נ"ז  41016 תרמודינמיקה וקינטיקה ב' - 3 נ"ז  41041 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - פעם אחרונה במתכונת זו. מסמסטר הבא במתכונת מורחבת - 3.5 נ"ז 41161  עקרונות מעבר חום - 4 נ"ז  41412 תהליכי הפרדה 2 - 2.5 נ"ז 41570

הנדסת ריאקטורים כימיים וביולוגיים - 2.5 נ"ז

41524
חדו"א 1 - 5 נ"ז 11003 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית - 1 נ"ז  41012 מיקרוביולוגיה - 3.5 נ"ז 41231 מעבדה בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - 1 נ"ז41162  מעבדה בפעולות יסוד בהנדסה כימית - 1 נ"ז   41443 דיאגנוסטיקה - 2 נ"ז 41640 מעבדה בהנדסה תהליכית ביוט' (פיילוט) - 3 נ"ז 41525
אנגלית "טרום בסיסי" 11062 כימיה אורגנית 1 - 2.5 נ"ז 41050 מע' במיקרו - 0.75 נ"ז 41232 מטבוליזם ואינזימולוגיה - 3.5 נ"ז 41335  תהליכי הפרדה 1 - 2.5 נ"ז  41560 מעבדה בשיטות הפרדה ודיאגנוסטיקה - 1.5 נ"ז 41652 מעבר ממו"פ לייצור תעשייתי - 2 נ"ז 41540
אנגלית "בסיסי" 11063  כתיבה מדעית, מידע ומידענות - 1 נ"ז  41710 ביוכימיה - 3.5 נ"ז 41305 מע' בביוכימיה - 1.5 נ"ז 41345  מעבדה בתהליכי הפרדה 1 - 0.75 נ"ז  41562 מבוא לכלכלה למהנדסים - 2 נ"ז 51605

GMP -

1 נ"ז

41730
אנגלית "מתקדמים א'" 11064 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 2.5 נ"ז 51701 כימיה אורגנית 2 - 2.5 נ"ז 41060 סליק מע' בביוכימיה 41361 הנדסה ביוטכנולוגית - 4 נ"ז 41505 סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41454
אנגלית "מתקדמים ב'" - 2 נ"ז 11058 אנטומיה ופיזיולוגיה - חובה 2.5 נ"ז 41135 מעבדה בכימיה אורגנית - 1 נ"ז 41064 מכניקת זורמים - 4 נ"ז 41431  סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41452
כימיה כללית ואנליטית  1 - 3.5 נ"ז 41014     סליק מעבדה בכימיה אורגנית 2 * 41063 תכנות הנדסי - 2 נ"ז 41724 הבטחת איכות - 2 נ"ז 51728

 

ביולוגיה של התא  - 4 נ"ז  41113     סטטיסטיקה יישומית לביוטכנולוגיה רק למי שלא למד באביב תשע"ז - 2.5 נ"ז 51720

 

 

 

מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה - 1 נ"ז  41200        
קורס במיומנויות למידה  - 1 נ"ז

סליק היא קבוצה פיקטיבית עבור סטודנט שלא רשאי להרשם לקורס מסוים או לסטודנט החוזר על הקורס. בשם המרצה יופיע במערכת "מיועד לחוזרים"