קורסי חובה

תוכנית לימודים של קורסי חובה תשע"ח 2018 סמסטר ב'

* קורס סליק (קבוצת דמה)

סמסטר 1

סמסטר 2

סמסטר 3

סמסטר 4

סמסטר 5

סמסטר 6

182041200

182041100

182042200

182042100

182043200

182043100

אביב תשע"ח

חורף תשע"ח

אביב תשע"ז

 חורף תשע"ז

אביב תשע"ו

חורף תשע"ו

שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס  שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס
מבוא למתמטיקה אקדמית 11101 חדוא 2 - 5 נ"ז 11005 משוואות דיפרנציאליות ב' - 4 נ"ז  11136 פיסיקה 2 ב'  (1 ש' מע') - 3 נ"ז 11026 Immunology - 2 נ"ז 41181 מבוא לבקרה לביוטכנולוגיה - 2.5 נ"ז  21312
מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 פיסיקה 1 ב'  (שעה אחת. אביב תשע"ז ואילך ילמדו כמו חדשים) - 3 נ"ז 11023 מאזן חומר ואנרגיה - 3 נ"ז 41411 אנטומיה ופיזיולוגיה - חובה. 2.5 נ"ז41135 אימונולוגיה מעבדה לפי החדש - 0.5 נ"ז 41182 מעבר מסה - 2.5 נ"ז  41415
אלגברה - 4 נ"ז   11001 כימיה כללית ואנליטית 2 - 3 נ"ז  41016 תרמודינמיקה וקינטיקה ב' - 3 נ"ז  41041 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - 3.5 נ"ז 41161  עקרונות מעבר חום - 4 נ"ז  41412

מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית - 2 נ"ז. קורס זה יינתן פעם אחרונה במתכונת הנוכחית. מתשע"ט יינתנו הקורסים 41524+41525 - 5.5 נ"ז

41523
חדו"א 1 - 5 נ"ז 11003 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית 1 נ"ז. אביב תשע"ז ילמדו כמו חדשים + 0.5 נ"ז לשנתון  41012 מיקרוביולוגיה - 3.5 נ"ז 41231 מעבדה בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - 1 נ"ז41162  מעבדה בפעולות יסוד בהנדסה כימית - 1 נ"ז   41443 תהליכי הפרדה 2  - 2.5 נ"ז 41570
אנגלית "טרום בסיסי" 11062 כימיה אורגנית 1 - 2.5 נ"ז 41050 מע' במיקרו - 0.75 נ"ז 41232 טכנולוגיה מיקרוביאלית - מבוטל 41226  תהליכי הפרדה 1 - 2.5 נ"ז  41560 פיזיקה 3  - 3 נ"ז  11027
אנגלית "בסיסי" 11063  כתיבה מדעית, מידע ומידענות - 1 נ"ז  41710 ביוכימיה - 3.5 נ"ז 41305 מע' בטכנולוגיה מיקרוביאלית - מבוטל 41228  מעבדה בתהליכי הפרדה 1 לפי החדש- 0.75 נ"ז  41562 דיאגנוסטיקה - 2 נ"ז  41640
אנגלית "מתקדמים א'" 11064 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 2.5 נ"ז 51701 כימיה אורגנית 2 - 2.5 נ"ז 41060 מטבוליזם ואינזימולוגיה - 3.5 נ"ז 41335 הנדסה ביוטכנולוגית - 4 נ"ז 41505 מע' בשיטות הפרדה ודיאגנוסטיקה - 1.5 נ"ז 41652
אנגלית "מתקדמים ב'" - 2 נ"ז 11058 אנטומיה ופיזיולוגיה - חובה 2.5 נ"ז 41135 מעבדה בכימיה אורגנית - 1 נ"ז. חורף תשע"ז ילמדו כמו חדשים + 0.5 נ"ז לשנתון 41064 מע' בביוכימיה 2 רק למי שדחה משנתון  אביב תשע"ו. פעם אחרונה - 0.75 נ"ז 41344  סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41452 פרוייקט בביוהנדסה - 1.5 נ"ז 41470
כימיה כללית ואנליטית  1 - 3.5 נ"ז 41014     סליק מעבדה בכימיה אורגנית * 41063 מע' בביוכימיה  - 1.5 נ"ז 41345 הבטחת איכות - 2 נ"ז 51728

GMP

1 נ"ז

41730
ביולוגיה של התא  - 4 נ"ז  41113     סטטיסטיקה יישומית לביוטכנולוגיה + 0.25 נ"ז - 2.5 נ"ז 51720 סליק מע' בביוכימיה 2 * 41361

 

 

מעבר ממו"פ לייצור תעשייתי - 2 נ"ז

41540

מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה - 1 נ"ז  41200      גנטיקה - פעם אחרונה לסטודנטים מאביב תשע"ז 2.5 נ"ז 41150 מכניקת זורמים - 4 נ"ז 41431     כלכלה הנדסית (מהווה קורס חובה) - 2 נ"ז 51605
קורס במיומנויות למידה  - 1 נ"ז תכנות הנדסי - 2 נ"ז 41724 סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41454

סליק היא קבוצה פיקטיבית עבור סטודנט שלא רשאי להרשם לקורס מסוים או לסטודנט החוזר על הקורס. בשם המרצה יופיע במערכת "מיועד לחוזרים"